top of page

Wie even stilstaat,
komt vooruit.

IMG_8181-2.jpg

EMDR-therapie staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapy.

Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode om psychische klachten bij de wortel aan te pakken.  

Daarbij worden de onderliggende oorzaken die tot de klachten hebben geleid één voor één aangepakt met gebruik  van deze methode in combinatie met oogbewegingen.  

EMDR is de eerste keus behandeling bij onverwerkte traumatische gebeurtenissen.  

Maar EMDR kan ook worden ingeschakeld bij veel andere problematieken o.a.: negatieve belevingen in geval van ziektes, extreme pijnen, hechtingsstoornissen, verslavingen, depressie, dwangstoornissen, …..

Voor meer informatie kan je terecht op www.emdr-belgium.be.

bottom of page