top of page

Niet alles wat gemeten wordt,
is waardevol en niet alles wat waardevol is,
kan gemeten worden.

Einstein

bureau.jpeg

Wanneer de ontwikkeling van een kind of jongere op één of meerdere terreinen zorgen met zich meebrengt, kan diagnostisch onderzoek zinvol en waardevol zijn. Diagnostisch onderzoek betekent echter niet dat enkel een paar testen en cijfers voldoende zijn om uitspraken te doen over eventueel onderliggende diagnoses. 

 

Eerst en vooral adviseer ik om een multidisciplinaire dienst te raadplegen voor het officieel vaststellen van een diagnose. 

Gezien de vaak lange wachttijden binnen deze diensten, begrijp ik dat u soms graag al wat richting krijgt.  Dan kan u zeker bij mij terecht.

Ook hier begint alles met een verhaal en zie ik het als mijn taak om eerst goed te luisteren. Als ouder ken je je kind immers het beste,

dus de informatie die je brengt is voor mij zeer waardevol! Daarnaast hebben leerkrachten ook belangrijke informatie over hoe jouw kind functioneert in groep, hoe het omgaat met de uitdagingen binnen een schoolcontext.  Ik leer een kind/jongere graag eerst kennen,

voor ik bepaalde eigenschappen ga meten. 

Als het dan zinvol lijkt om een aantal parameters in cijfers en daaraan gekoppelde interpretaties te bekijken, dan is verder testonderzoek mogelijk.  Bij afname van een test, krijgt u steeds een verslag met de resultaten en de interpretatie daarvan.  Op basis van de de door mij verzamelde gegevens kan ik een aantal hypothesen met u bespreken m.b.t. de ontwikkeling van uw kind, maar ik stel geen diagnose. 

Daarvoor verwijs ik u door naar een multidisciplinaire praktijk, waar ook kinderpsychiaters aan verbonden zijn. 

 

IQ-onderzoek louter in functie van logopedische begeleiding daarentegen is wel mogelijk.

bottom of page