top of page

Niet alles wat gemeten wordt,
is waardevol en niet alles wat waardevol is,
kan gemeten worden.

Einstein

bureau.jpeg

Wanneer de ontwikkeling van een kind of jongere op één of meerdere terreinen zorgen met zich meebrengt,

kan diagnostisch onderzoek zinvol en waardevol zijn. Diagnostisch onderzoek betekent echter niet dat enkel een paar testen en cijfers voldoende zijn om uitspraken te doen over eventueel onderliggende diagnoses.

Ook hier begint alles met een verhaal en zie ik het als mijn taak om eerst goed te luisteren. Als ouder ken je je kind immers het beste, dus de informatie die je brengt is voor mij zeer waardevol! Daarnaast hebben leerkrachten ook belangrijke informatie over hoe jouw kind functioneert in groep, hoe het omgaat met de uitdagingen binnen een schoolcontext.

Ik leer een kind/jongere graag eerst kennen, voor ik bepaalde eigenschappen ga meten.

Als het dan zinvol lijkt om een aantal parameters in cijfers en daaraan gekoppelde interpretaties te bekijken,

dan is verder testonderzoek mogelijk. In mijn praktijk kan intelligentie-onderzoek, concentratie-onderzoek en onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling gebeuren. Soms worden ook gestandaardiseerde en niet-gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt voor de ouders, kind/jongere zelf en de leerkracht. Voor motorisch onderzoek en logopedisch onderzoek verwijs ik door.

Van elk testonderzoek wordt ook een verslag geschreven dat besproken wordt binnen de consultatie.

bottom of page